نام حمیدرضا
نام خانوادگی محمدی
رشته تحصيلي برق
مدرک تحصیلی PhD
کشور محل اخذ مدرک ایران
مرتبه علمي استادیار
نوع استخدام رسمی آزمایشی
نوع همکاری تمام وقت
دانشکده مهندسی برق - کامپیوتر
پست الکترونیکی Mohammadi@kashanu.ac.ir
 
اخبار